Agnieszka Moroz | mobbing
16349
post-template-default,single,single-post,postid-16349,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-13.1.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.5,vc_responsive
 
Relacje / Praca

mobbing

mobbing

to nic innego jak terror psychiczny w życiu zawodowym charakteryzujący się wrogimi i nieetycznymi zachowaniami, które są powtarzane systematycznie. Punktem wyjścia do powstania mobbingu jest konflikt o charakterze personalnym w środowisku pracy.

Na czym może polegać mobbing?

Działania i zachowania cechujące mobbing mogą mieć różnorodny charakter, a wspólnym mianownikiem dla nich jest to, że naruszają one zasady współżycia społecznego i dobre obyczaje oraz mają za cel szkodzenie ofierze. Ich skutkiem jest poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie lub wyeliminowanie z zespołu pracowników.

Co to jest mobbing?

Zgodnie z definicją zawartą w Kodeksie pracy mobbing oznacza działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegająca na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników.

Prościej rzecz ujmując mobbing to nic innego jak terror psychiczny w życiu zawodowym charakteryzujący się wrogimi i nieetycznymi zachowaniami, które są powtarzane systematycznie przez jedną osobę lub większą liczbę osób, skierowanymi głównie przeciwko pojedynczej osobie, która w ich wyniku zostaje pozbawiona szans na pomoc i obronę.

Czynnikiem sprzyjającym dla stosowania mobbingu jest ścisła hierarchizacja zależności służbowych, posiadanie przez podwładnych wykształcenia równego lub nawet wyższego od przełożonych czy też wzory zachowań społecznych oraz przekonania o odmienności kobiet i mężczyzn wynikające z modelu kultury.

Działania mobbingowe

Mobbing jest zjawiskiem wielopostaciowym. Uważa się, że punktem wyjścia do powstania mobbingu jest konflikt o charakterze personalnym w środowisku pracy.

Przejawem mobbingu może być wiele zachowań, dlatego dokonano ich klasyfikacji na następujące grupy:

 1. Działania wpływające negatywnie na proces komunikacji, np.:
  – ograniczanie lub utrudnianie pracownikowi możliwości wypowiadania się,
  – reagowanie na wypowiedzi i uwagi pracownika krzykiem, wyzwiskami lub głośnym wymyślaniem,
  – systematyczne krytykowanie życia zawodowego i wykonywanej pracy,
  – pisemne groźby i pogróżki,
  – nękanie telefoniczne, SMS-ami, e-mailami, listami etc.
 2. Działania wpływające negatywnie na relacje międzypracownicze, np.:
  – unikanie rozmów z pracownikiem,
  – przesadzanie go na miejsce z dala od współpracowników,
  – przeszkadzanie w utrzymywaniu relacji międzypracowniczych.
 3. Działania wpływające na negatywne postrzeganie pracownikaw środowisku pracy, np.:
  – szerzenie negatywnych opinii na temat pracownika,
  – publiczne wyśmiewanie kompetencji pracownika oraz ich podważanie,
  – publiczne wyśmiewanie wyglądu zewnętrznego,
  – plotkowanie.
 4. Działania wpływające negatywnie na pozycję zawodowąosoby poszkodowanej, np.:
  – utrudnianie wykonywania obowiązków zawodowych poprzez blokowanie dostępu do informacji służbowych, niezbędnych do realizacji zadań,
  – odbieranie pracownikowi prac i zadań zleconych wcześniej do wykonania,
  – zlecanie pracownikowi zadań poniżej jego umiejętności i kwalifikacji,
  – zlecanie zadań przerastających możliwości i kompetencje pracownika,
  – przydzielenie zbyt dużej ilości obowiązków w porównaniu z innymi pracownikami.

INFOR.PL

Tutaj ten artykuł