Agnieszka Moroz | Geny i Charakter
15876
post-template-default,single,single-post,postid-15876,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-13.1.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.5,vc_responsive
 

Geny i Charakter

Geny i Charakter

„Ekstrawersja” i „Introwersja” – pojęcia będące dzisiaj w powszechnym użyciu – zostały wprowadzone do psychologii przez Carla Gustava Junga. Odnoszą się one do dwóch tendencji psychiki człowieka: kierowania uwagi i działań ku zewnętrznemu oraz ku wewnętrznemu światu.

Jung kładł w swojej myśli duży nacisk na Introspekcję – poznawanie swojego wnętrza. Wydaje się, że tam widział ratunek dla człowieka konformistycznego, zatopionego w bezrefleksyjnej masie… Współczesna kultura – nastawiona na Ekstrawersję – nie dba o to, co dzieje się w psychice jednostki. A psychika jest, niczym energia jądrowa – ma ogromny potencjał, ale może też doprowadzić do totalnej destrukcji.

Jung: Są ludzie, na których otoczenie wpływa zdecydowanie silniej niż ich własne intencje. Inne osoby natomiast, żyją bardziej pod wpływem tzw. czynnika subiektywnego (własnego osądu).

Psychika ma dwa istotne uwarunkowania: z jednej strony wpływa na nią środowisko, a z drugiej strony psychika jest już „jakaś” już od momentu narodzin. W żadnym wypadku nie jest „niezapisaną tablicą”! Od chwili poczęcia jest w nas konkretna mieszanka genów, które dają określony charakter – nawet małemu dziecku. To właśnie jest czynnik subiektywny – gdy opisujemy go od zewnątrz. Natomiast od wewnątrz określa on to, jak postrzegamy świat.

Kiedy obserwujesz świat to: widzisz ludzi, widzisz domy, widzisz niebo, widzisz namacalne obiekty. Ale kiedy obserwujesz świat od wewnątrz, widzisz poruszające się obrazy, które powszechnie nazywa się Fantazjami! Ale, kiedy obserwujesz Siebie od wewnątrz, widzisz poruszające się obrazy – świat obrazów, które powszechnie nazywa się fantazjami?

A jednak te fantazje są faktami. Faktem jest, że dany człowiek ma taką, a nie inną fantazję. To czasem namacalny fakt – bo, kiedy np. jeden człowiek ma określoną fantazję, drugi może stracić życie! Albo może zbudowany most?

Wszystkie te domy kiedyś były fantazjami. Wszystko, co tu robimy, wszystkie te domy, były na początku fantazją! Fantazja ma swoją własną rzeczywistość. Nie można o tym zapominać – fantazja nie jest niczym! Oczywiście, fantazja nie jest namacalnym obiektem, niemniej jest faktem. Jest formą energii, choć nie możemy jej zmierzyć.

Kiedy obserwujesz przepływ wewnętrznych obrazów – obserwujesz aspekt świata, wewnętrznego świata. Człowiek, który kieruje się wpływem zewnętrznego świata – społeczeństwa czy wrażeń zmysłowych – myśli, że jest ważniejszy, bo to, co „realne” wydaje mu się słuszne.

Natomiast, gdy osoba kieruje się ‘czynnikiem subiektywnym’ jest to często postrzegane, jako „niesłuszne”, ponieważ ten czynnik jest ‘Niczym’. Jednak to nieprawda, bo jej postępowanie jest tak samo dobrze uzasadnione! Z tą różnicą, że opiera się na świecie postrzeganym od wewnątrz.

Ponieważ generalnie Świat – a w szczególności Ameryka – jest piekielnie Ekstrawertyczny, nie ma w nim miejsca dla Introwertyka! Taka osoba często nie rozumie, że ‘postrzega świat’ od wewnątrz. Taka wiedza mogłaby dać jej Godność i Pewność.

Carl Jung – Dlaczego bycie introwertykiem jest korzystne? [5 min] YOUTUBE.COM

Video